02 Anmäl löneändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här registrerar du nya löner för en eller flera anställda så de får rätt avsättningar till tjänstepension samt rätt försäkringsskydd. Om en anställd ej är fullt arbetsför vid ändringstillfället kan detta registreras senare i tjänsten "Intyga fullt arbetsför" när individen åter är fullt arbetsför igen.

 

För tjänstlediga anmäler du ny lön efter de anställda är åter i tjänst. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anmäl senast den 1a i månaden för reglering på fakturan samma månad.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa