03 Intyga fullt arbetsför

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här intygar du att en anställd åter är fullt arbetsför som inte var det vid nyanslutning eller vid senaste löneändringstillfället. Intyg om fullt arbetsför behövs för att den anställde ska få rätt försäkringsskydd. Om en anställd enbart har ett sparande och inga trygghetsförsäkringar som till exempel premiebefrielse eller sjukförsäkring eller familjepension behöver fullt arbetsför inte intygas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anmäl senast den 1a i månaden för reglering på fakturan samma månad.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa