08 Frivillig gruppförsäkring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Försäkringarna är frivilliga för de anställda att teckna och de står själva för premiebetalningen.

Försäkringar som kan tecknas är:

  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Barn- och ungdomsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Förtidskapital
  • Sjukförsäkring

I informationsbladet finns mer info om frivillig gruppförsäkring som ni kan förmedla vidare till era anställda.