01 Anmäl byte av huvudadministratör

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt avtal måste det alltid finnas en huvudadministratör kopplad till Självservice Pension och Försäkring. Om nuvarande huvudadministratör behöver ersättas används denna tjänst för att beställa registrering av en ny huvudadministratör (och samtidigt avregistrering av den befintliga). För att göra detta krävs att en blankett fylls i och signeras fysiskt av en behörig firmatecknare. Blanketten laddas ned i tjänsten. En ifylld, signerad och inscannad blankett i PDF format kan sedan laddas upp i tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa